GENEL BAKIŞ

Bu uluslararası etkinlik tamamıyla dünya genelinde raylı sistemlerdeki gelişmelerin içinde yer alan tüm karar vericiler ve demiryolu profesyonelleri için dünya çapında bir referans haline gelen ERTMS’ye ve hem tren kontrolü konusundaki bileşeni ETCS hem de radyo-iletişimi bileşeni GSM-R’ye adanmıştır.

UIC’nin bu konferansı organize etmesinin amacı ERTMS’nin desteklenmesi ve hedefi doğrultusunda ivme kazanmasını sağlamaktır. Bu alandaki en bilgili kişileri çok geniş kapsamdaki konularda konuşmak için bir araya getirerek UIC ERTMS Konferansı, ilerleme için temel bir platform sağlamakta ve gelecek için açıkça bir gündem sunmaktadır.

Tartışmalar, deneyimlerin paylaşılması ve en iyi uygulama örnekleri “ERTMS –Sinyalizasyon Yatırımlarının Dünya Çapında Optimizasyonu” genel temasına odaklanacaktır. Hâlihazırda, yeniden organize olmuş bir demiryolu çevresinde hem altyapı hem de tren işletmecilerinin ERTMS’yi etkin bir biçimde kullanarak faydalarından yararlanarak ileriye doğru teknolojik bir sıçrama yapma konusunda devam eden bir talep vardır.

UIC ERTMS Dünya Konferansı Programı, çeşitli konular üzerinde konuşmak, süreci değerlendirecek bir platform sağlamak ve geleceğe yönelik bir gündem yaratmak amacıyla alanında en bilgili profesyonelleri bir araya getirecektir.

TCDD, 1 Nisan günü İstanbul şehrinde veya çevresinde teknik gezi seçenekleri sunacaktır.  Şunu belirtmekte fayda var ki, Türkiye Demiryolları şu anda yüksek hızlı demiryolu sistemini çok hızlı geliştiren, komşu ülkelerle yeni bağlantılar kurulmasını da kapsayan demiryolu yük bağlantıları kuran ve Asya ve Avrupa’yı Boğaz altından geçerek bağlayan Marmaray Projesi’ni yürüten çok iddialı planlara ve başarılara sahip bir demiryolu kuruluşudur.

2014 ERTMS Dünya Konferansı sırasında demiryolları ve tedarikçi sanayi kuruluşları ERTMS’deki son gelişmeleri sergilemek ve daha fazla gelişim ve ilerleme konusundaki kesin kararlılıklarını kanıtlamak için bir araya gelecektir.  Teknik sergi ERTMS konsepti içindeki tedarik potansiyelini ve önde gelen teknolojilerin uygulanmasını ikna edici biçimde gösterecektir.